Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się listownie na adres Inspektor Ochrony Danych Osobowych ,                                                          ul. Czarny Dwór 12, 80-505 Gdańsk lub e-mail: biuro.zao@przymorze.gda.pl, lub telefonicznie 58 346 12 57