W informacji dla właścicieli lokali mieszkalnych posiadających odrębną własność, pkt. 1 Instrukcji wypełnienia druku IN-1, powinien otrzymać brzmienie: W części B druku zaznaczamy krzyżykiem pozycję 2 – „korekta informacji” data 01.01.2016r. zamiast brzmienia: W części B druku zaznaczamy krzyżykiem pozycję 2 – „korekta informacji” data 15.1.2016r.

Informacja ta została już skorygowana na stronie internetowej.

 

Za powyższy błąd

Przepraszamy