Zarząd PSM „Przymorze” informuje, że z dniem 1 stycznia 2016 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz.849 z późn.zm), która wprowadza zmianę dotyczącą sposobu wnoszenia podatku od nieruchomości części wspólnej budynków.

Zgodnie z brzmieniem art.3 ust. 5 ustawy jw. „Jeżeli wyodrębniono własność lokali, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości od gruntu oraz od części budynku stanowiących nieruchomość wspólną ciąży na właścicielach w zakresie odpowiadającym ich udziałowi w nieruchomości wspólnej”.

W związku z powyższym, właściciele lokali wyodrębnionych, winni do dnia 15 stycznia 2016 roku złożyć w Urzędzie Miejskim korektę informacji na druku IN -1 (Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/316/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 października 2011r.).

W tabeli umieszczonej na następnej stronie w/w informacji podajemy powierzchnie wspólne w poszczególnych nieruchomościach.

Instrukcja wypełnienia druku IN-1

  1. W części B druku zaznaczamy krzyżykiem pozycję 2 – „korekta informacji” data 01.01.2016r.
  2. W części C druku zaznaczamy krzyżykiem pozycję „właściciel „ lub współwłaściciel”
  3. W części D druku wpisujemy dane identyfikacyjne właściciela lub właścicieli
  4. W części E druku wpisujemy dane o nieruchomości
  5. W części F.2 druku w punkcie 1 należy wpisać wielkość w m2 powierzchni wspólnej budynku przypadającej do opodatkowania dla Państwa mieszkania – wyliczoną w następujący sposób : powierzchnia wspólna budynku do opodatkowania /kolumna nr5 tabeli załączonej na drugiej stronie informacji , prosimy wybrać powierzchnie wspólną Państwa budynku/ pomnożone przez udział Państwa mieszkania w nieruchomości wspólnej budynku wg aktu notarialnego.

Wzór: np.: udział mieszkania wg aktu notarialnego wynosi 50/7560 x powierzchnia wspólna budynku do opodatkowania z tabeli podanej na odwrotnej stronie tej informacji, kolumna nr 5, np. 1600 m2 = 10.58 m2 tą powierzchnię wpisujemy w części F2 druku IN-1

  1. W części I druku podpis właściciela lub właścicieli oraz data .

Od roku 2016 podatek od części wspólnych budynku będzie wnoszony przez właścicieli a więc zostanie wyłączony z opłaty wnoszonej do tej pory do Spółdzielni.