Listy poparcia dla protestu wyłożone są w Zarządzie, Siedzibach Administracji Osiedla oraz Klubach