UZYSKANIE DOSTĘPU DO E – BOK

Dostęp do e – BOK mogą uzyskać jedynie osoby, posiadające tytuł prawny do co najmniej jednego lokalu, będącego w zasobach PSM „Przymorze”.

  • W celu zarejestrowania się do e – BOK, należy zapoznać się z Regulaminem.
  • Następnie należy udać się do siedziby Administracji Osiedla, właściwej dla danego Mieszkańca albo do siedziby Zarządu Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przymorze” przy ul. Czarny Dwór 12(w Zarządzie chwilowo nieczynne).
  • Osobie odpowiedzialnej za rejestrację do e – BOK należy okazać swój dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.
  • Po okazaniu tej osobie w/w dokumentu tożsamości, otrzymają Państwo formularz, w którym należy podać nr telefonu i adres poczty email oraz złożyć podpis oświadczając o zapoznaniu się i akceptacji regulaminu dostępu do e – BOK.
  • Po wypełnieniu tego formularza, otrzymają Państwo login oraz hasło, dzięki którym będzie możliwy dostęp do e – BOK.
  • Przy pierwszym logowaniu do e – BOK system wymusi zmianę hasła na Państwa własne. Wymogi dotyczące długości hasła oraz zastosowanych w nim znaków podane są w w/w Regulaminie.
  • Login i hasło należy przechowywać w sposób zabezpieczający je przed dostępem osób trzecich.
  • Wchodząc na e – BOK, należy zwrócić uwagę na okienko Adres, aby widniał tam symbol w postaci zamkniętej kłódki. Będzie to oznaczało, że połączenie jest bezpieczne.

Regulamin elektronicznego Biura Obsługi Klienta Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przymorze” w Gdańsku znajduje się poniżej.

Pogotowie lokatorskie, alarmowe i ochrona

POGOTOWIE LOKATORSKIE PSM „PRZYMORZE”

Przyjmuje zgłoszenia i działa wyłącznie w sytuacjach awaryjnych:

w poniedziałki od godz. 17:00 – 23:00

w pozostałe dni od godz. 15:00 – 23:00

w soboty, niedziele , święta i dni wolne od pracy od godz. 7:00 – 23:00
w godzinach nocnych od godz. 23:00 – 7:00
ul. Czarny Dwór 12 Budynek Zarządu Spółdzielni;

Tel.: 58 – 553 – 06 – 61, 885 – 107 – 111

Tel.: 58 – 553 – 06 – 21, 607 – 290 – 380

 

TELEFONY ALARMOWE

W godzinach nocnych po godz. 23:00 lokatorzy mogą zgłaszać awarie w pogotowiach przedsiębiorstw specjalistycznych:

Telefon alarmowy: 112
GPEC (ciepłownicze): 993,58 – 524 – 35 – 80, 58 – 344 – 16 – 20
OPWiK (wod – kan): 994
Pogotowie Energetyczne: 991
Pogotowie Dźwigowe: 58 – 553 – 26 – 71
Pogotowie Gazowe: 992, 58 – 301 – 18 – 68, 58 – 552 – 14 – 62
Komisariat Policji: 58 – 521 – 12 – 22, 58 – 521 – 12 – 08, 58 – 521 – 12 – 09
Straż Miejska: 986