Administracja Osiedla nr 2 PSM Przymorze

Administracja Osiedla nr 2 PSM "Przymorze"

Kierownictwo

Kierownik AO-2

Włodzimierz Byczkowski
Pok. nr 7
Tel. 58 553 26 31 w. 37

Z-ca Kierownika ds. Technicznych AO-2

Maria Safaryn
ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 3
Pok. nr 1
Tel. 58 553 17 61 w. 25

Główny Księgowy AO-2

Małgorzata Snoch
Pok. nr 4
Tel. 58 553 26 31 w. 40

Działy

Księgowość

Pok. nr 3
Tel. 58 553 26 31 w. 36

Kasa

Pok. nr 5
Tel. 58 553 26 31 w. 33

Dział administracyjny

Pok. nr 2
Tel. 58 553 26 31 w. 32 i 35

 

Dział Techniczny

ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 3
Pok. nr 2
Tel. 58 553-17-61 w. 23 i 24

Godziny przyjęć

Kierownictwo Administracji

Kierownik AO-2 – przyjmuje w każdy poniedziałek w godz. 15.00 – 17.00

Kasa

poniedziałek 10.00 – 17.00
wtorek 09.00 – 13.00
środa 09.30 – 15.00
czwartek 08.00 – 14.00
piątek 09.00 – 12.00

Numer konta płatniczego 53 1240 1271 1111 0000 1491 8856

 

Dział Administracyjny

poniedziałek 07.00 – 17.00
wtorek – piatek 07.00 – 15.00

Dział Techniczny

poniedziałek 07.00 – 17.00
wtorek – piątek 07.00 – 15.00

Rada Osiedla Przymorze nr 2 - Piastowska

Rada Osiedla

 

Skład Rady Osiedla Piastowska

 

Plan Pracy Rady Osiedla na 2019 rok

 

Plan Pracy Komisji Technicznej na 2019 rok

 

Plan Pracy Komisji Społeczno-Kulturalno Porządkowej na 2019 rok

 

Plan Pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok

 

Plan Pracy Komisji Handlu na 2019 rok

 

Plan Pracy Komisji Członkowsko-Mieszkaniowej na 2019 rok

 

Sprawozdanie za 2018 rok

Kontakt

Adres:

ul. Piastowska 90E
80 – 352 Gdańsk

Pogotowie lokatorskie, alarmowe i ochrona

POGOTOWIE LOKATORSKIE PSM „PRZYMORZE”

Przyjmuje zgłoszenia i działa wyłącznie w sytuacjach awaryjnych:

w poniedziałki od godz. 17:00 – 23:00

w pozostałe dni od godz. 15:00 – 23:00

w soboty, niedziele , święta i dni wolne od pracy od godz. 7:00 – 23:00
w godzinach nocnych od godz. 23:00 – 7:00
ul. Czarny Dwór 12 Budynek Zarządu Spółdzielni;

Tel.: 58 – 553 – 06 – 61, 885 – 107 – 111

Tel.: 58 – 553 – 06 – 21, 607 – 290 – 380

 

TELEFONY ALARMOWE

W godzinach nocnych po godz. 23:00 lokatorzy mogą zgłaszać awarie w pogotowiach przedsiębiorstw specjalistycznych:

Telefon alarmowy: 112
GPEC (ciepłownicze): 993,58 – 524 – 35 – 80, 58 – 344 – 16 – 20
OPWiK (wod – kan): 994
Pogotowie Energetyczne: 991
Pogotowie Dźwigowe: 58 – 553 – 26 – 71
Pogotowie Gazowe: 992, 58 – 301 – 18 – 68, 58 – 552 – 14 – 62
Komisariat Policji: 58 – 521 – 12 – 22, 58 – 521 – 12 – 08, 58 – 521 – 12 – 09
Straż Miejska: 986