Administracja Osiedla nr 4 PSM Przymorze

Administracja Osiedla nr 4 PSM "Przymorze"

Kierownictwo

Kierownik AO-4

Andrzej Narkiewicz
Pok. nr 9
Tel. 58 553 04 13 w. 33

Z-ca Kierownika ds. Technicznych AO-4

Henryka Smutek
Pok. nr 10
Tel. 58 553 04 13 w. 31

Główny Księgowy AO-4

Elżbieta Banach
Pok. nr 6
Tel. 58 553 04 13 w. 32

Działy

Sekretariat

Pok. nr 8
Tel. 58 553 04 13 w. 34

Księgowość

Pok. nr 7
Tel. 58 557 01 24 w. 37 lub 38

 

Kasa

Pok. nr 4
Tel. 58 557 01 24 w. 39

Dział Administracyjny

Pok. nr 1
Tel. 58 553 04 13 w. 35 lub 46

 

Administrator lokali użytkowych

Pok. nr 3
Tel. 58 553 04 13 w. 41

 

Dział Samorządowy Rady Osiedla

Pok. nr 11
Tel. 58 553 04 13 w. 43

Dział Techniczny

Pok. nr 12
Tel. 58 553 60 07 w. 36 lub 40

 

Pogotowie Lokatorskie

Godziny przyjęć

 

 

Kasa

Godziny otwarcia kasy:
poniedziałki: 09:00 – 17:00
wtorki: 10:00 – 14:00
środy: 10:00 – 15:00
czwartki: 10:00 – 14:00
piątki: 10:00 – 12:00

Numer konta płatniczego 83 1240 1271 1111 0000 1491 8898

Pogotowie Lokatorskie

Pogotowie Lokatorskie PSM „Przymorze” przyjmuje zgłoszenia i działa wyłącznie w sytuacjach awaryjnych

ul. Czarny Dwór 12 (Budynek Zarządu Spółdzielni –), Tel. 58 – 553 – 06 – 21, 607 – 290 – 380
poniedziałek:
w pozostałe dni powszednie:
17:00 – 23:00
15:00 – 23:00
ul. Czarny Dwór 12, Tel. 58 – 553 – 06 – 61, 885 – 107 – 111
w soboty, niedziele i święta:
w godzinach nocnych:
07:00 – 23:00
23:00 – 07:00

Rada Osiedla im. " Dąbrowszczaków"

Rada Osiedla

 

Skład Rady Osiedla Dąbroszczaków

 

Plan Pracy Rady Osiedla na 2019 rok

 

Plan Pracy Komisji Technicznej na 2019 rok

 

Plan Pracy Komisji Społeczno-Kulturalno Porządkowej na 2019 rok

 

Plan Pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok

 

Plan Pracy Komisji Handlu na 2019 rok

 

Plan Pracy Komisji Członkowsko-Mieszkaniowej na 2019 rok

 

Sprawozdanie za 2018 rok

Kontakt

Adres:

ul. Kołobrzeska 59
80 – 397 Gdańsk

Pogotowie lokatorskie, alarmowe i ochrona

POGOTOWIE LOKATORSKIE PSM „PRZYMORZE”

Przyjmuje zgłoszenia i działa wyłącznie w sytuacjach awaryjnych:

w poniedziałki od godz. 17:00 – 23:00

w pozostałe dni od godz. 15:00 – 23:00

w soboty, niedziele , święta i dni wolne od pracy od godz. 7:00 – 23:00
w godzinach nocnych od godz. 23:00 – 7:00
ul. Czarny Dwór 12 Budynek Zarządu Spółdzielni;

Tel.: 58 – 553 – 06 – 61, 885 – 107 – 111

Tel.: 58 – 553 – 06 – 21, 607 – 290 – 380

 

TELEFONY ALARMOWE

W godzinach nocnych po godz. 23:00 lokatorzy mogą zgłaszać awarie w pogotowiach przedsiębiorstw specjalistycznych:

Telefon alarmowy: 112
GPEC (ciepłownicze): 993,58 – 524 – 35 – 80, 58 – 344 – 16 – 20
OPWiK (wod – kan): 994
Pogotowie Energetyczne: 991
Pogotowie Dźwigowe: 58 – 553 – 26 – 71
Pogotowie Gazowe: 992, 58 – 301 – 18 – 68, 58 – 552 – 14 – 62
Komisariat Policji: 58 – 521 – 12 – 22, 58 – 521 – 12 – 08, 58 – 521 – 12 – 09
Straż Miejska: 986