Administracja Osiedla nr 3 PSM Przymorze

Administracja Osiedla nr 3 PSM "Przymorze"

Kierownictwo

Kierownik AO-3

Stanisław Kołaciński
Pok. nr 3
Tel. 58 553 02 22

Z-ca Kierownika ds. Technicznych AO-3

Danuta Czapiewska
Pok. nr 6
Tel. 58 553 00 51

Główny Księgowy AO-3

Halina Dembkowska
Pok. nr 8
Tel. 58 557 55 04

Działy

Sekretariat

Pok. nr 4
Tel. Fax 58 553 10 11

 

Dział Administracyjny

Pok. nr 1
Tel. 58 553 10 11

Dział Techniczny

Pok. nr 2
Tel. 58 553 10 11

Dział Księgowości

Pok. nr 10
Tel. 58 553 00 11

Dział Rozliczeń i lokali użytkowych

Pok. nr 9
Tel. 58 553 00 11

 

Kasa

Godziny przyjęć

Administracja

poniedziałek  07.00 – 17.00
wtorek - piątek  07.00 – 15.00

Kasa

poniedziałek 09.00 – 17.00
wtorek  09.00 – 14.00
środa  10.00 – 15.00
czwartek   10.00 – 14.00
piątek  10.00 – 13.00

Numer konta płatniczego 46 1240 1271 1111 0000 1491 8885

Rada Osiedla im. " Jagiellonów"

Rada Osiedla

 

Skład Rady Osiedla Jagiellońska

 

Plan Pracy Rady Osiedla na 2019 rok

 

Plan Pracy Komisji Technicznej na 2019 rok

 

Plan Pracy Komisji Społeczno-Kulturalno Porządkowej na 2019 rok

 

Plan Pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok

 

Plan Pracy Komisji Handlu na 2019 rok

 

Plan Pracy Komisji Członkowsko-Mieszkaniowej na 2019 rok

 

Sprawozdanie za 2018 rok

Kontakt

Adres:

ul. Jagiellońska 4A
80 – 371 Gdańsk

 

Pogotowie lokatorskie, alarmowe i ochrona

POGOTOWIE LOKATORSKIE PSM „PRZYMORZE”

Przyjmuje zgłoszenia i działa wyłącznie w sytuacjach awaryjnych:

w poniedziałki od godz. 17:00 – 23:00

w pozostałe dni od godz. 15:00 – 23:00

w soboty, niedziele , święta i dni wolne od pracy od godz. 7:00 – 23:00
w godzinach nocnych od godz. 23:00 – 7:00
ul. Czarny Dwór 12 Budynek Zarządu Spółdzielni;

Tel.: 58 – 553 – 06 – 61, 885 – 107 – 111

Tel.: 58 – 553 – 06 – 21, 607 – 290 – 380

 

TELEFONY ALARMOWE

W godzinach nocnych po godz. 23:00 lokatorzy mogą zgłaszać awarie w pogotowiach przedsiębiorstw specjalistycznych:

Telefon alarmowy: 112
GPEC (ciepłownicze): 993,58 – 524 – 35 – 80, 58 – 344 – 16 – 20
OPWiK (wod – kan): 994
Pogotowie Energetyczne: 991
Pogotowie Dźwigowe: 58 – 553 – 26 – 71
Pogotowie Gazowe: 992, 58 – 301 – 18 – 68, 58 – 552 – 14 – 62
Komisariat Policji: 58 – 521 – 12 – 22, 58 – 521 – 12 – 08, 58 – 521 – 12 – 09
Straż Miejska: 986