Administracja Osiedla nr 1 PSM Przymorze

Administracja Osiedla nr 1 PSM "Przymorze"

Kierownictwo

Kierownik AO-1

Małgorzata Siwek

Pok. nr 2

Tel. 58 556 49 29

 

Z-ca Kierownika ds. Technicznych AO-1

Elżbieta Bohdziewicz

Pok. nr 2

Tel. 58 556 49 29

 

Główny Księgowy AO-1

Iwona Szafrańska

Pok. nr 3

Tel. 58 556 35 13

 

Działy

Sekretariat

Pok. nr 2
Tel. 58 556 49 29

 

Dział Administracyjny

Pok. nr 6
Tel. 58 556 39 64

Dział Techniczny

Pok. nr 5
Tel. 58 556 49 32

Dział Księgowości

Pok. nr 8
Tel. 58 556 38 18

Godziny przyjęć

Kierownictwo Administracji

poniedziałek 15:00 – 16:45

Kasa

do dnia 15 każdego miesiąca

poniedziałek 09:00 – 17:00
wtorek 08:00 – 13:00
środa 08:00 – 15:00
czwartek 08:00 – 14:00
piątek 09:00 – 11:00

od dnia 16 każdego miesiąca
poniedziałek 09:00 – 17:00
wtorek 10:00 – 13:00
środa 10:00 – 15:00
czwartek 10:00 – 13:00
piątek 09:00 – 11:00


Numer konta płatniczego 16 1240 1271 1111 0000 1491 8843

 

Dział Administracyjny

do dnia 15 każdego miesiąca
poniedziałek 09:00 – 17:00
wtorek 10:00 – 13:00
środa 10:00 – 15:00
czwartek 10:00 – 13:00
piątek nieczynne

od dnia 16 każdego miesiąca
poniedziałek 09:00 – 17:00
wtorek 10:00 – 13:00
środa 10:00 – 13:00
czwartek 10:00 – 13:00
piątek nieczynne

Dział Techniczny

poniedziałek 09:00 – 17:00
wtorek 10:00 – 13:00
środa 08:00 – 15:00
czwartek 10:00 – 14:00
piątek 10:00 – 13:00

Rada Osiedla "Przymorze" -Śląska

Rada Osiedla

 

Skład Rady Osiedla Śląska

 

Plan Pracy Rady Osiedla na 2019 rok

 

Plan Pracy Komisji Technicznej na 2019 rok

 

Plan Pracy Komisji Społeczno-Kulturalno Porządkowej na 2019 rok

 

Plan Pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok

 

Plan Pracy Komisji Handlu na 2019 rok

 

Plan Pracy Komisji Członkowsko-Mieszkaniowej na 2019 rok

 

Sprawozdanie za 2018 rok

Kontakt

Adres:

ul. Opolska 3
80 – 395 Gdańsk

Pogotowie lokatorskie, alarmowe i ochrona

POGOTOWIE LOKATORSKIE PSM „PRZYMORZE”

Przyjmuje zgłoszenia i działa wyłącznie w sytuacjach awaryjnych:

w poniedziałki od godz. 17:00 – 23:00

w pozostałe dni od godz. 15:00 – 23:00

w soboty, niedziele , święta i dni wolne od pracy od godz. 7:00 – 23:00
w godzinach nocnych od godz. 23:00 – 7:00
ul. Czarny Dwór 12 Budynek Zarządu Spółdzielni;

Tel.: 58 – 553 – 06 – 61, 885 – 107 – 111

Tel.: 58 – 553 – 06 – 21, 607 – 290 – 380

 

TELEFONY ALARMOWE

W godzinach nocnych po godz. 23:00 lokatorzy mogą zgłaszać awarie w pogotowiach przedsiębiorstw specjalistycznych:

Telefon alarmowy: 112
GPEC (ciepłownicze): 993,58 – 524 – 35 – 80, 58 – 344 – 16 – 20
OPWiK (wod – kan): 994
Pogotowie Energetyczne: 991
Pogotowie Dźwigowe: 58 – 553 – 26 – 71
Pogotowie Gazowe: 992, 58 – 301 – 18 – 68, 58 – 552 – 14 – 62
Komisariat Policji: 58 – 521 – 12 – 22, 58 – 521 – 12 – 08, 58 – 521 – 12 – 09
Straż Miejska: 986