kluby osiedlowe przymorze

Zarząd Spółdzielni

Zarząd Spółdzielni

Prezes Zarządu

inż. Władysław  Wojtkiewicz   

Z-ca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych

mgr  Aleksandra Dylicka

Z-ca Prezesa Zarządu ds. Technicznych

inż. Emir  Muchla   

Główny Księgowy

mgr  Anna  Majewska

Godziny przyjęć

Prezes Zarządu i Członek Rady Nadzorczej przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godz. 15:00 – 17:00

Godziny przyjęć interesantów

poniedziałek 10:00 – 17:00
środa 09:00 – 14:30
czwartek 09:00 – 14:30

Kasa

poniedziałek 10:00 – 16:30
czwartek 09:00 – 14:30

Dział Członkowsko-Mieszkaniowy, Dział Księgowości-Finanse

poniedziałek 10:00 – 17:00
środa 09:00 – 14:30
czwartek 09:00 – 14:30

Działy

I piętro

Sekretariat

Prezes Zarządu

inż. Władysław Wojtkiewicz
Pok. nr 115
Tel. 58 – 553 – 17 – 07 w. 229

 

Z-ca Prezesa ds. Ekonomicznych

mgr Aleksandra Dylicka
Pok. nr 115
Tel. 58 – 553 – 17 – 07 w. 231

Z-ca Prezesa ds. Technicznych

inż. Emir Muchla
Pok. nr 115
Tel. 58 – 553 – 17 – 07 w. 230

Sala konferencyjna

Pok. nr 114

 

Kadry, Specjalista ds. BHP

Pok. nr 112
Tel. 58 – 553 – 17 – 07 w. 247 (Kadry) i w. 222 (Specjalista ds. BHP)
58 – 346 – 11 – 54 (Kadry)

 

Dział Administracyjny, lokale użytkowe

Pok. nr 111
Tel. 58 – 553 – 17 – 07 w. 226

Kierownik Działu Członkowsko – Mieszkaniowego

Albina Dybała
Pok. nr 109
Tel. 58 – 553 – 17 – 07 w. 225

Dział Członkowsko – Mieszkaniowy

Dział Techniczny przekształcenia lokali w odrębną własność

Dział Ekonomiczny

Pok. nr 104
Tel. 58 – 553 – 17 – 07 w. 220

II piętro

Inspektorzy Nadzoru AO – 1, AO – 2,4, Inspektor Nadzoru ds. elektrycznych

Pok. nr 204
Tel. 58 – 553 – 17 – 07 w. 246

 

Kasa

Pok. nr 205
Tel. 58 – 553 – 17 – 07 w. 233

Dział Księgowości, Z-ca Głównego Księgowego

Pok. nr 207
Tel. 58 – 553 – 17 – 07 w. 235

Dział Płac

Pok. nr 208
Tel. 58 – 553 – 17 – 07 w. 234

Dział Księgowości – Finanse

Pok. nr 209
Tel. 58 – 553 – 17 – 07 w. 237

 

Główny Księgowy

mgr Anna Majewska
Pok. nr 210
Tel. 58 – 553 – 17 – 07 w. 219

 

Dział Techniczny – Inwestycje

Inspektorzy Nadzoru AO – 3,AO – 4

Pok. nr 212
Tel. 58 – 553 – 17 – 07 w. 244

Rada Nadzorcza, Dział Samorządowy

Pok. nr 213
Tel. 58 – 553 – 17 – 07 w. 210

Dział Organizacyjno – Kontrolny

Pok. nr 214
Tel. 58 – 553 – 17 – 07 w. 221

Dział Techniczny

Pok. nr 219
Tel. 58 – 553 – 17 – 07 w. 240

Akty prawne

Inne akty prawne

 

Sposób uregulowania stanu prawnego do mieszkania typu lokatorskiego po śmierci małżonka,będącego członkiem Spółdzielni.

 

Sposób uregulowania stanu prawnego do mieszkania typu własnościowego po śmierci małżonka

 

Sposób uregulowania stanu prawnego do mieszkania typu lokatorskiego po rozwiązaniu małżeństwa

 

Sposób uregulowania stanu prawnego do mieszkania typu własnościowego po rozwiązaniu małżeństwa

 

Spłódzielcze własnościowe prawo do lokalu a odrębna własność

 

Dodatek mieszkaniowy

 

Pocedura przeniesienia własności mieszkalnuch i niemieszkalnych

 

Tabele z częściami wspólnymi budynków ( do deklaracji IN-1)

 

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

Statut i regulaminy

 

Statut Spółdzielni

 

Prawo spółdzielcze

 

Instrukcja dotycząca skarg i wniosków

 

Regulamin elektronicznego Biura Obsługi Klienta

 

Regulamin ochrony danych osobowych

 

Regulamin określający prawa i obowiązki Spółdzielni i użytkowników lokali w zakresie napraw wewnątrz lokali

 

Regulamin zasad użytkowania lokali mieszkalnych oraz zasad porządku domowego i współżycia mieszkańców

 

Regulamin określający zasady przeprowadzania przetargu pisemnego na ustanawianie i przeniesienie odrębnej własności lokali mieszkaniowych od 2015

 

Załącznik nr 3 do regulaminu określający zasady przeprowadzania przetargu pisemnego na ustanawianie i przeniesienie odrębnej własności lokali mieszkaniowych od 2015

 

Regulamin Rady Nadzorczej PSM "Przymorze"

 

Regulamin Rady Osiedla

 

Regulamin postępowania w przypadku nie udostępnienia lokalu przez użytkownika dla przeprowadzenia okresowej kontroli obiektu budowlanego

 

Regulamin działalności społeczno-kulturalnej

 

Regulamin określający zasady rozliczeń finansowych z tytułu wkładów mieszkaniowych i wartości rynkowej lokalu

 

Regulamin wynajmowania oraz warunków użytkowania pomieszczeń nie przynależnych do lokali mieszkalnych po sypach

 

Regulamin rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania i ciepłej wody

 

Instrukcja dot. sposobu zgłaszania i pomiaru temperatur w mieszkaniach

 

Regulamin użytkowania garaży oraz ustalania kosztów i opłat za ich użytkowanie

 

Regulamin tworzenia i gospodarowania funduszem na remonty zasobów mieszkaniowych

 

Regulamin rozliczania dochodów pochodzacych z własnej działalności gospodarczej oraz pożytków pochodzących z części wspólnych nieruchomości

 

Regulamin oddawania lokali użytkowych w najem i dzierżawy terenu na podstawie przetargu i w drodze bezprzetargowej

 

Regulamin zawierający zasady przeprowadzania przetargów na roboty budowlano-remontowe

 

Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi

 

Regulaminy użytkowania i eksplatacji parkingów społecznych

 

Regulamin określający wykaz remontów i przebudów na wykonanie których Spółdzielnia ,na wniosek użytkownika lokalu i jego koszt,wydaje zgodę oraz na które nie wyraża zgody.

 

Regulamin gospodarki finansowej PSM " Przymorze"

 

Regulamin zasad tworzenia i gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników PSM " Przymorze"

 

Regulamin przyjmowania członków i zamiany mieszkań PSM "Przymorze"

 

Regulamin Zarządu Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Przymorze"

 

Zakres czynności i odpowiedzialności Prezesa Spółdzielni

 

Zakres czynności i odpowiedzialności Z-cy Prezesa Zarządu d/s ekonomicznych

 

Zakres czynności i odpowiedzialności Z-cy Prezesa Zarządu d/s technicznych

Dokumenty do pobrania

Kontakt

Adres:

ul. Czarny Dwór 12
80 - 365 Gdańsk

Pogotowie lokatorskie, alarmowe i ochrona

POGOTOWIE LOKATORSKIE PSM „PRZYMORZE”

Przyjmuje zgłoszenia i działa wyłącznie w sytuacjach awaryjnych:

w poniedziałki od godz. 17:00 – 23:00

w pozostałe dni od godz. 15:00 – 23:00

w soboty, niedziele , święta i dni wolne od pracy od godz. 7:00 – 23:00
w godzinach nocnych od godz. 23:00 – 7:00
ul. Czarny Dwór 12 Budynek Zarządu Spółdzielni;

Tel.: 58 – 553 – 06 – 61, 885 – 107 – 111

Tel.: 58 – 553 – 06 – 21, 607 – 290 – 380

 

TELEFONY ALARMOWE

W godzinach nocnych po godz. 23:00 lokatorzy mogą zgłaszać awarie w pogotowiach przedsiębiorstw specjalistycznych:

Telefon alarmowy: 112
GPEC (ciepłownicze): 993,58 – 524 – 35 – 80, 58 – 344 – 16 – 20
OPWiK (wod – kan): 994
Pogotowie Energetyczne: 991
Pogotowie Dźwigowe: 58 – 553 – 26 – 71
Pogotowie Gazowe: 992, 58 – 301 – 18 – 68, 58 – 552 – 14 – 62
Komisariat Policji: 58 – 521 – 12 – 22, 58 – 521 – 12 – 08, 58 – 521 – 12 – 09
Straż Miejska: 986