Kluby Osiedlowe Przymorze

Powszechna Spółdzielnia Mieszkaniowa PRZYMORZE w Gdańsku

Klub Osiedlowy "Maciuś I"

 

Adres:

Ul. Opolska 2
80 – 395 Gdańsk

Telefon:

(58) 556 – 41 – 51

Powszechna Spółdzielnia Mieszkaniowa PRZYMORZE w Gdańsku

Klub Osiedlowy "Piastuś"

Adres:

Ul. Piastowska 98A
80 – 358 Gdańsk

Telefon:

(58) 553 – 23 – 81

Powszechna Spółdzielnia Mieszkaniowa PRZYMORZE w Gdańsku

Klub Osiedlowy "Bolek i Lolek"

Adres:

Ul Kołobrzeska 57
80 – 397 Gdańsk

Telefon:

(58) 553 – 17 – 65

Powszechna Spółdzielnia Mieszkaniowa PRZYMORZE w Gdańsku

Dom kultury

Adres:

ul. Śląska 66B
80 – 389 Gdańsk

Telefon:

(58) 553 – 40 – 21

Pogotowie lokatorskie, alarmowe i ochrona

POGOTOWIE LOKATORSKIE PSM „PRZYMORZE”

Przyjmuje zgłoszenia i działa wyłącznie w sytuacjach awaryjnych:

w poniedziałki od godz. 17:00 – 23:00

w pozostałe dni od godz. 15:00 – 23:00

w soboty, niedziele , święta i dni wolne od pracy od godz. 7:00 – 23:00
w godzinach nocnych od godz. 23:00 – 7:00
ul. Czarny Dwór 12 Budynek Zarządu Spółdzielni;

Tel.: 58 – 553 – 06 – 61, 885 – 107 – 111

Tel.: 58 – 553 – 06 – 21, 607 – 290 – 380

 

TELEFONY ALARMOWE

W godzinach nocnych po godz. 23:00 lokatorzy mogą zgłaszać awarie w pogotowiach przedsiębiorstw specjalistycznych:

Telefon alarmowy: 112
GPEC (ciepłownicze): 993,58 – 524 – 35 – 80, 58 – 344 – 16 – 20
OPWiK (wod – kan): 994
Pogotowie Energetyczne: 991
Pogotowie Dźwigowe: 58 – 553 – 26 – 71
Pogotowie Gazowe: 992, 58 – 301 – 18 – 68, 58 – 552 – 14 – 62
Komisariat Policji: 58 – 521 – 12 – 22, 58 – 521 – 12 – 08, 58 – 521 – 12 – 09
Straż Miejska: 986