Administracja Osiedla nr 1 PSM "Przymorze"

Kierownictwo

Kierownik AO-1

Małgorzata Siwek

Pok. nr 2

Tel. 58 556 49 29

Z-ca Kierownika Osiedla ds. technicznych AO-1

Elżbieta Bohdziewicz

Pok. nr 2

Tel. 58 556 49 29

Główna Księgowa AO-1

Iwona Szafrańska

Pok. nr 3

Tel. 58 556 35 13

Działy

Sekretariat

Pok. nr 2
Tel. 58 556 49 29

Dział Administracyjny

Pok. nr 6
Tel. 58 556 39 64

Dział Techniczny

Pok. nr 5
Tel. 58 556 49 32

Dział Księgowości

Pok. nr 8
Tel. 58 556 38 18

Godziny przyjęć

Kierownik Administracji

Przyjmuje w każdy poniedziałek w godz. 15:00 – 17:00

Kasa
do dnia 15 każdego miesiąca
poniedziałek 9:00 – 17:00
wtorek 8:00 – 13:00
środa 8:00 – 15:00
czwartek 8:00 – 14:00
piątek 9:00 – 11:00

od dnia 16 każdego miesiąca
poniedziałek 9:00 – 17:00
wtorek 10:00 – 13:00
środa 10:00 – 15:00
czwartek 10:00 – 13:00
piątek 9:00 – 11:00

Numer konta płatniczego:
16 1240 1271 1111 0000 1491 8843

Dział Administracyjny

poniedziałek 9:00 – 17:00
wtorek – piątek 7:00 – 15:00

Dział Techniczny

poniedziałek 9:00 – 17:00
wtorek – piątek 7:00 – 15:00

Rada Osiedla „Przymorze – Śląska”

Rada Osiedla

Skład Rady Osiedla
Plan Pracy Rady Osiedla

Mapa

Mapa zasobów

Kontakt

Adres:
ul. Opolska 3
80 – 395 Gdańsk

Aktualności