Powszechna Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przymorze” informuje, że z dniem 02.02.2016 roku zostało uruchomione Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta e-BOK, dostępne pod adresem: https://ebok.przymorze.gda.pl
oraz na stronie:

http://www.przymorze.gda.pl w zakładce E – BOK, gdzie nastąpi przekierowanie do e – BOK.

Dostęp do e – BOK mogą uzyskać jedynie osoby, posiadające tytuł prawny do co najmniej jednego lokalu, będącego w zasobach PSM „Przymorze”.

  • W celu zarejestrowania się do e – BOK, należy zapoznać się z w/w Regulaminem.
  • Następnie należy udać się do siedziby Administracji Osiedla, właściwej dla danego Mieszkańca albo do siedziby Zarządu Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przymorze” przy ul. Czarny Dwór 12.
  • Osobie odpowiedzialnej za rejestrację do e – BOK należy okazać swój dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.
  • Po okazaniu tej osobie w/w dokumentu tożsamości, otrzymają Państwo formularz, w którym należy podać nr  telefonu i adres poczty email oraz złożyć podpis oświadczając o zapoznaniu się i akceptacji regulaminu dostępu do e – BOK.
  • Po wypełnieniu tego formularza, otrzymają Państwo login oraz hasło, dzięki którym będzie możliwy dostęp do e – BOK.
  • Przy pierwszym logowaniu do e – BOK system wymusi zmianę hasła na Państwa własne. Wymogi dotyczące długości hasła oraz zastosowanych w nim znaków podane są w w/w Regulaminie.
  • Login i hasło należy przechowywać w sposób zabezpieczający je przed dostępem osób trzecich.
  • Wchodząc na e – BOK, należy zwrócić uwagę na okienkoAdres, aby widniał tam symbol w postaci zamkniętej kłódki. Będzie to oznaczało, że połączenie jest bezpieczne.

 

Regulamin elektronicznego Biura Obsługi Klienta Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przymorze” w Gdańsku dostępny jest na stronie https://www.przymorze.gda.pl/ w zakładce Statut i Regulaminy 
https://www.przymorze.gda.pl/statut-spoldzielni-i-regulaminy/regulaminy/